Om oss

Vi er et nystartet elektrofirma lokalisert sentralt på Storhaug i Stavanger. Etter over 25 år med arbeidserfaring fra rådgivning og prosjektering innenfor elektrofaget har jeg nå valgt å starte opp som entreprenør. Jeg ønsker å levere robuste og gode løsninger for belysning, varme, el-bil ladere m.m. til husholdningsmarkedet og mindre næringskunder innenfor butikk, kontor, verksted etc. 

Hvem er vi?

Innehaver og faglig ansvarlig for virksomheten er Tore Wiik. Virksomheten er registrert i Direktoratet for Sikkerhet- og beredskap sitt Elvirksomhetsregister. I henhold til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) § 3 skal alle foretak som tilbyr og utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr, registreres i Elvirksomhetsregisteret. Denne ordningen sikrer at entreprenøren innehar de faglige kvalifikasjonene som skal til for å ivareta sikkerhet for de som skal jobbe på elektriske anlegg,  videre skal også det som blir levert og utført av håndverker tjenester være av faglig god kvalitet og med tilfredsstillende sikkerhetsnivå i forhold til berøring- og brannfare.